Klasse B

Trinn 1:

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring. Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvelseskjøre

Trafikalt grunnkurs (obligatorisk før all øvingskjøring påbegynnes):

• 10 timer teori, 3-4 samlinger.

• 4 timer førstehjelp.

• 3 timer mørkekjøring. (Gjennomføres i perioden 20. oktober -15.mars)

Etter fylte 25 år kan du starte øvelseskjøring uten å gjennomføre trafikalt grunnkurs. Men du må ha gjennomført og dokumentert obligatorisk førtehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon

Trinn 2:

Kjøreteknisk trening

Kjøretimer etter individuelt behov, en trinnvurdering er obligatorisk. Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal kunne beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, dvs. igangsetting, stans, gire, styre, bremse, vende, parkere, rygge og utføre sikkerhetskontroll av kjøretøy. På slutten av trinn 2 gjennomføres en trinnvurdering (obligatorisk)

Trinn 3:

Trafikal trening

Eleven skal ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring trinn 4. Dvs. at eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig, samt vurdere sin egen kjørekompetanse til å kjøre bil i trafikk. Timeantallet vil være individuelt. På slutten av trinn 3 gjennomføres sikkerhetskurs på bane (glattkjøring), og 1 trinnvurdering (obligatorisk).

Trinn 4:

13 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Hensikten med sikkerhetskurset er at eleven gjennom opplevelse og erfaring skal videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Ifølge mål for trinn 4 skal ”Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forhåndsrgler, og til å samarbeide i trafikken.»

Kurset har følgende temaer:

• 2 timer innledende teori.

• 5 timer landevegskjøring og forbikjøring.

• 1 time teori + 3 timer praktisk kjøring i variert miljø.

• 2 timer refleksjon og oppsummering.

Mørkekjøringskurs:

• Obligatorisk mellom 1 November og 15 Mars. (Gjennomføres i forbindelse med trafikalt grunnkurs, eller senest 1.mars året etter bestått førerprøve.)

• Kurset er på 3 timer.

Førerprøven:

Avlegges sammen med en sensor fra statens vegvesen. Gjennomføres vanligvis med den skolebilen du er vant med fra kjøreskolen (bilen må ha ekstra pedaler, ekstra utvendige/innvendige speiler). Førerprøvens varighet er inntil 75 min.

Priser klasse B