Teoritester på nett

Teoritentamen.no
Betal via SMS og test deg selv uberenset før teoriprøven i 24 timer. Tilsvarende prøver som benyttes på trafikkstasjonene. Følger ny læreplanen for klasse B (1 korrekt svar).

http://www.teoritentamen.no/

Teoriprøven på nett
En gratis tjeneste der du kan kontrollere dine teorikunnskaper. Alle oppgavene er godkjent av flere kjøreskolelærere.

http://www.teoriproven.no/

Trafikkportalen
Våre gratis teoriprøver vil raskt kunne gi deg en indikasjon på hvor mye du kan og hva du bør lese mer på.

http://www.trafikkportalen.no/

Zensor.no
Fra 1. januar 2006 ble det innført ny type teoriprøve hos trafikkstasjonene. Zensor er endret og BIL prøvene er i tråd med det nye regelverket. Betales via SMS.

http://www.zensor.no/