Klasse BE

Trinn 1:

Krav til trinn 1 er at du har førerkort på bil.

Trinn 2:

     * På dette trinnet skal du lære deg å bruke bil med tilhenger rent kjøreteknisk, til og frakobling av, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerhetskontroll.

     * Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering. Må gjennomføres før start på trinn.

Trinn 3:

     * På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk og terreng.

     * Du skal lære å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk.

Ha en god trafikal samhandling med andre trafikanter. Kunne vurdere risikoforhold ved valg av ulike snumetoder.

     *     Trinn 3 avslutts med en obligatorisk trinnvurdering.

Må gjennomføres før start på trinn 4.

Trinn 4:

* Sikkerhetskurs på veg (obligatorisk).

     * Min 3 x 45 min hvor innhold er planlegging av kjøring, varierende kjøreforhold, vurdere / sette ord på sin egen kjøring, samt mulighet for utvikling. Lastsikringskurs

     * Eleven skal gjennomføre et kurs i sikring og merking av last (2  x 45 min). Gjennomføres i våre lokaler med en time teori + en time praksis / demonstrasjon.

     * Lastsikring kan gjennomføres når som helst i opplæringa.

Praktisk prøve:

     * Klasse B kode 96: Ingen prøve. Må til Statens vegvesen for å bytte førerkort etter gjennomført opplæring.

     * Klasse BE: Bestille og gjennomføre en praktisk prøve hos Statens vegvesen etter gjennomført opplæring.

Priser klasse BE