Klasse M 146

Trinn 1:

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring. Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvelseskjøre

Trafikalt grunnkurs (obligatorisk før all øvingskjøring påbegynnes):

• 10 timer teori, 3-4 samlinger.• 4 timer førstehjelp.• 3 timer mørkekjøring. ( Gjennomføres i perioden 20 okt-15.mars) Etter fylte 25 år kan du starte øvelseskjøring uten å gjennomføre trafikalt grunnkurs. Men du må ha gjennomført og dokumentert obligatorisk førtehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon

Trinn 2:

Kjøreteknisk kompetanse.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.Det er satt av minimum 4 timer undervisning til dette. Eleven skal kunne beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, dvs. igangsetting, stans, styre, bremse, vende, parkere, og utføre sikkerhetskontroll av kjøretøy. På slutten av trinn 2 gjennomføres en trinnvurderingsamtale for å vurdere om nivået er godt nok til å starte på neste trinn.

Trinn 3:

Trafikal kompetanse

Eleven skal ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring trinn 4. Dvs. at eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig, samt vurdere sin egen kjørekompetanse til å kjøre moped i trafikk. Det er satt av minimum 6 timer undervisning på dette trinnet. På slutten av trinn 3 gjennomføres en trinnvurderingsamtale for å vurdere om nivået er godt nok til å starte på neste trinn.

Trinn 4:

Avsluttende opplæring

Trinn 4 skal være avsluttet før teoriprøven ved en trafikkstasjon kan avlegges.Undervisningen i trinn 4 består av minst 4 timers undervisning.3 timer er kjøring, mens 1 time benyttes til å planlegge kjøringen samt samtale med elever og lærer etter at turen er gjennomført.

Førerprøven:

Etter at all opplæring er gjennomført,skal du ta teorieksamen hos Statens vegvesen.Det er ikke oppkjøring for kl. M 146.Du vil ved bestå.tt prøve ,få førerkortet. Vær godt forberedt for prøven er utfordrende

Priser M 146