Klasse A1 / A2 / A

Trinn 1:

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring. Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvelseskjøre

Trafikalt grunnkurs (obligatorisk før all øvingskjøring påbegynnes):

• 10 timer teori, 3-4 samlinger.• 4 timer førstehjelp.• 3 timer mørkekjøring. ( Gjennomføres i perioden 20 okt-15.mars) Etter fylte 25 år kan du starte øvelseskjøring uten å gjennomføre trafikalt grunnkurs. Men du må ha gjennomført og dokumentert obligatorisk førtehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon

Trinn 2:

Kjøreteknisk kompetanse.

Før du kan starte med kjøreopplæring er det obligatorisk med 3 timer teoriundervisning rundt temaene motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal kunne beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, dvs. igangsetting, stans, styre, bremse, vende, parkere, og utføre sikkerhetskontroll av kjøretøy. På slutten av trinn 2 gjennomføres en trinnvurdering for å vurdere om nivået er godt nok til å starte på neste trinn.

Trinn 3:

Trafikal kompetanse

Eleven skal ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4. Dvs. at eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig, samt vurdere sin egen kjørekompetanse til å kjøre motorsykkel i trafikk. Med unntak av klasse A1 så er det obligatorisk med et sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på 4 timer. På slutten av trinn 3 gjennomføres en trinnvurdering for å vurdere om nivået er godt nok til å starte på neste trinn.

Trinn 4:

Sikkerhetskurs på vei.

Eleven skal på dette trinnet kunne kjøre selvstendig i et variert trafikkmiljø.Eleven skal også kunne kjøre motorsykkel i samsvar med hovedmålet for opplæringen.I klasse A1 er det satt av 4 timer undervisning. I klasse A2 er det satt av 5 timer undervisning, og i klasse A er det satt av 8 timer undervisning.Felles for klassene er at elevene skal planlegge turen i forkant, samt ha en form for avsluttende samtale når den er gjennomført.

Førerprøven:

Den består av både en teoretisk del og en praktisk del. Teorieksamen gjennomføres på Statens vegvesen. Deretter kan den praktiske prøven gjennomføres på trafikkstasjonen.Når begge deler er bestått vil du få ditt førerkort.

Priser A1 / A2 / A