Viktig info til bilførere med diabetes

Har du diabetes og bruker legemidler som senker blodsukkeret? Er førerkortet ditt også gyldig i fem år eller mer? Da må du levere helseattest, og fornye førerkortet ditt innen 1. januar 2023.

Bakgrunnen for dette er en endring av førerkortforskriften § 4-1. EUs førerkortdirektiv stiller krav om legeerklæring minst hvert femte år i klasser som hører inn under førerkortgruppe 1 (inkl. klasse B).

Det stilles krav om legeerklæring hvert tredje år i klasser innenfor førerkortgruppe 2 og 3 (C- og D-klassene). Den enkelte pasient skal kunne følges opp med tanke på førerrett, og mange som bruker blodsukkersenkende legemidler, vil på et tidspunkt trenge legemidler som kan medføre alvorlig hypoglykemi.

Du finner mer info om hvordan du skal forholde deg til dette på Statens vegvesens nettside