Stadig flere tar «automatlappen»

Om noen år så er det ikke sikkert at så mange ferske sjåfører vet hva dette er.

Tall fra Statens vegvesen som følger med på førerprøvestatistikk, viser at andelen som tar førerkort med automatgir har steget fra 18 prosent i 2018, til 41 prosent i 2021. Dette er på landsbasis. I de store byene er det faktisk flere som kjører opp med automatgir enn med manuelt gir. I Oslo er det nå hele 65 prosent «automatlapper», mot 32 prosent i 2018.

Framtida er automatisk. Regjeringens mål er at alle nye kjøretøy innen 2025 skal være automatgirede nullutslippskjøretøy. Så langt i år er nesten 9 av 10 nye personbiler elbiler. Blant nye trafikkskolebiler i 2021, var det 46,6 prosent elbiler, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).